Klachtenprocedure

Ik vind het erg belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling. U kunt er van uit gaan dat ik mijn uiterste best doe u naar tevredenheid te behandelen. Mocht u onverhoopt dat niet zijn en een klacht hebben, dan probeer ik daar wat aan te doen. Uw klacht wordt altijd serieus genomen. Ik adviseer u de volgende stappen;

  1. Bespreek uw klacht eerst met mij. Wellicht komen we samen tot een bevredigende oplossing. U kunt uw klacht sturen naar dietist@estherdenboogert.nl of via het contactformulier. Als ik uw klacht heb ontvangen, handel ik deze zorgvuldig af. U hoort van mij wat ik met uw klacht heb gedaan.
  2. Mocht u samen met mij niet tot een bevredigende oplossing komen, kunt u een klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici. Op de website www.klachtenloketparamedici.nl, kunt u uw klacht indienen en vindt u meer informatie over de klachtenprocedure.