Tarieven

Onderstaand vindt u de tarieven die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen. Graag verwijs ik naar de Werkwijze voor de inhoud van de consulten.

Intake (60minuten direct én Individueel dieetvoorschrift van 30 minuten) €117,50

Vervolgconsult (30 minuten direct) €39,50

Kortconsult (15 minuten direct) €19,75

Individueel dieetvoorschrift (15 minuten) €19,75

Individueel dieetvoorschrift (30 minuten) €39,50

Huisvisite (€27,50)

Directe toegankelijkheid diëtetiek, een screening als u zonder verwijzing een afspraak maakt (€ 19,75)