Wet BIG

Het beroep ‘diëtist’ is sinds 1997 geregeld in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg: de wet BIG. Diëtisten vallen onder AMvB artikel 34 van deze wet. Dit betekent dat de titel ‘diëtist’ beschermd is; deze is alleen voor personen met een wettelijk erkende opleiding op dit vakgebied.

Beroepsbeoefenaren onder artikel 34 zijn niet geregistreerd in het BIG-register. Wel is er een eigen, onafhankelijk register: het Kwaliteitsregister Paramedici. Hier kunnen diëtisten zich in registreren als zij de opleiding hebben afgerond en voldoen aan de kwaliteitseisen van het register.

Het beroep ‘voedingskundige’ is niet in de wet geregeld en heeft geen beschermde titel. Voedingskundigen kunnen zich niet inschrijven in het Kwaliteitsregister Paramedici.