Werkwijze

Raadpleeg uw zorgverzekering of u een verwijzing voor de diëtist nodig heeft. Bij sommige zorgverzekeraars heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig, anders wordt de behandeling niet vergoed.

Dieetadvisering wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Let op! U moet eerst uw eigen risico gebruiken. Controleer ook uw aanvullende verzekering of er nog extra uren dieetadvisering zijn gedekt. Ik heb contracten met álle zorgverzekeraars en kan direct bij uw zorgverzekeraar declareren.

Ketenzorg

Heeft u diabetes mellitus, hypercholesterolemie, hypertensie of COPD? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de ketenzorg. Vraag bij uw huisarts of u hiervoor in aanmerking komt.

Indien u géén aanspraak wilt maken op vergoeding door uw zorgverzekeraar, gelden onderstaande tarieven.

Intake (60minuten direct en 30 minuten individueel dieetadvies) €117,50

Tijdens het intake gesprek bespreken we de reden van verwijzing en uw eet- en leefpatroon. En wat natuurlijk uw wensen zijn. Daarna gaan we samen aan de slag om een gezond eet- en leefpatroon te bereiken.

Vervolgconsult ( 30 minuten direct) €39,50

Tijdens de vervolgconsulten bespreken we hoe het afgelopen tijd is gegaan met de aanpassingen in uw eet- en leefpatroon. De vragen: Wat ging goed en wat ging niet goed? staan hierbij centraal.

Kortconsult (15 minuten direct) €19,75

Dit consult is bedoeld op het moment dat u al een langere tijd onder behandeling bent en weinig vragen heeft of alleen wilt wegen.

Huisvisite (€27,50)

Bent u niet in de mogelijkheid om naar de praktijk te komen? Geen probleem, dan kom ik naar u toe. Let op! Alleen op indicatie van de huisarts wordt een huisvisite vergoed (dit moet op de verwijzing aangegeven worden).

Graag begeleid ik u naar een gezond eet- en leefpatroon.